Reglement Nijmeegse Loopschool

Per 1 januari 2010

De Nijmeegse Loopschool (NLS) is een stichting die zich ten doel stelt het bevorderen van het verantwoord bewegen in het algemeen en het beoefenen van de hardloopsport in het bijzonder. Haar statuten liggen ter inzage bij de Nijmeegse Kamer van Koophandel.

 1. De NLS draagt zorg voor de uitvoer van alle trainingen zoals vermeld in folders en /of op de website.
 2. Het is NLS i.v.m. feest- en vakantiedagen roosterwijzigingen door te voeren.
 3. Bij inschrijving als nieuw lid, wordt eenmalig € 15,- in rekening gebracht. Daarnaast kunt u kiezen uit een strippenkaart (15 trainingen geldigheidsduur 1 jaar), een kwartaal- of jaarkaart.
 4. Voor doorstromers uit de beginnersgroep is er1malig een halfjaarkaart, deze zal na verloop van het half jaar automatisch worden omgezet naar een jaarkaart. Inschrijfkosten (€ 15,-) zullen bij verlenging worden berekend.
 5. Lidmaatschapsbewijzen dienen bij wijze van een doorlopende machtiging betaald te worden.
 6. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging en gaat in op de datum van inschrijving/eerst gevolgde training.
 7. Opzeggingen dienen per E-mail worden doorgegeven aan de administratie (zie postadres). Opzeg termijn voor jaarkaarten is 1 maand voor beëindiging van de periode, voor strippenkaarten en kwartaalkaarten is de opzegtermijn 2 weken.
 8. In geval van langdurige ziekte of blessure, kan een kaart voor een periode van maximaal 3 maanden “stilgezet” worden. Men dient dit wel binnen 1 maand na het ontstaan van de blessure te melden.
 9. De NLS houdt zich voor jaarlijks, indien nodig, prijsverhogingen door te voeren.
 10. Het achterlaten van waardevolle spullen, zowel in de kleedkamers als in het Loophuis, geschiedt op eigen risico.
 11. De NLS is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens of door de training.

TEAM Nijmeegse Loopschool

Nijmeegse Loopschool

Postbus 1378, 6501 BJ Nijmegen

www.nijmeegseloopschool.nl

Nieuws

 

Trainingen Vandaag

 
Geen Trainingen Vandaag

Loopevenementen

 

Foto’s

 

Nieuwsbrief

 

Partners